Σχετικά με εμάς

Παραγωγή Εύκαμπτων Συνδέσμων Υψηλής Ποιότητας για Μπαταρίες Βιομηχανικού Τύπου

Η IntraConn είναι σχετικά νέα ως ευρωπαϊκή εταιρεία, ωστόσο έχει συνδεθεί με μία εταιρεία η οποία κατασκευάζει συνδέσμους για περισσότερα από 15 χρόνια. Η εταιρία παρέχει συνδέσμους και βίδες στις περισσότερες χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, καθώς και σε μεγάλους κατασκευαστές συσσωρευτών.

Το 2011 αποφασίστηκε να επενδύσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Για το σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συσταθεί η IntraConn με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή συνδέσμων υψηλής ποιότητας σε λογική τιμή, παρέχοντας επιπλέον και άριστη εξυπηρέτηση.

Αυτό δίνει στην IntraConn τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη στην αγορά, διαθέτοντας την καλύτερη τεχνογνωσία και συνεπώς απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης.

IntraConn

Τεχνολογία

Τι είναι ένας σύνδεσμος;

Ουσιαστικά ένας εύκαμπτος σύνδεσμος αποτελείται από διάφορα μέρη:

 • τα λαμάκια ακροδέκτη,
 • το καλώδιο,
 • το περίβλημα του καλωδίου,
 • οι διαμορφωμένες κεφαλές του συνδέσμου.
Αυτά τα μέρη σωστά συναρμολογημένα παρέχουν ένα σύνδεσμο που θα σας δώσει χρόνια απροβλημάτιστης υπηρεσίας.

Διαδικασία κατασκευής

Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή, χρησιμοποιούνται για τους συνδέσμους μας μόνο τα καλύτερα υλικά ενώ οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός μας είναι συγκρίσιμα με οποιοδήποτε σύγχρονο εργοστάσιο.
Τα λαμάκια ακροδέκτη κατασκευάζονται με τον πιο καθαρό χαλκό της αγοράς και το καλώδιό μας αγοράζεται στην εγχώρια αγορά με τις προδιαγραφές μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που χρειάζονται για το επιθετικό περιβάλλον της βιομηχανίας συσσωρευτών.

Όλα τα καλώδια πληρούν τα πρότυπα IEC 60.332 - 1 και είναι πλήρως λειτουργικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 30°C έως + 70°C.

Από την άποψη της αντοχής σε οξύ, οι σύνδεσμοί μας έχουν υποστεί μια μεγάλη ποικιλία δοκιμών, με την πιο επιθετική να είναι η βύθιση σε διάλυμα H2SO4 για μια περίοδο 7 ημερών.

Η συγκέντρωση οξέος ήταν σε θερμοκρασία 60°C με Sg στο 1,28. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από την αρχή ελέγχου των δοκιμών.

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να παρέχει συνδέσμους από πυροεπιβραδυντικό υλικό όπου είναι αναγκαίο. Πραγματοποιήθηκε επίσης συγκριτική δοκιμή αντοχής σε σχέση με τους τοπικούς ευρωπαίους κατασκευαστές και ο σχεδιασμός των συνδέσμων της IntraConn βρέθηκε να είναι ανώτερος.

Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες, στην ποιότητα του καλωδίου και στην απόφασή μας να αξιοποιήσουμε την υπερηχητική τεχνική συγκόλλησης κατά την συγκόλληση των λαμακίων ακροδέκτη. Αυτό το σύστημα υπερηχητικής συγκόλλησης είναι ιδανικό για τη συγκόλληση των καλωδίων, καθώς είναι μια ψυχρή διαδικασία με ελάχιστη συσσώρευση θερμότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το δέσιμο μεταξύ του εξωτερικού υλικού επικαλύψεως και του χάλκινου σύρματος να παραμένει ανέπαφο και να μην επιτρέπει την είσοδο των οξέων, τα οποία είναι η κύρια αιτία της διάβρωσης των συνδέσμων συσσωρευτών.

Οι διαμορφωμένες κεφαλές του συνδέσμου εκχύονται πάνω στο σύνδεσμο και το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται ως περίβλημα του καλωδίου, εξασφαλίζοντας έτσι ότι υπάρχει τέλεια στεγανοποίηση μεταξύ του καλωδίου και του λαμακίου ακροδέκτη. Οι σύνδεσμοί μας έχουν υποβληθεί σε εκτενείς ελέγχους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στο πεδίο εφαρμογής και είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι για τα ως τώρα αποτελέσματα.
Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να παράγουμε Βίδες, Εύκαμπτους Συνδέσμους Εξόδου και Άκαμπτους Συνδέσμους.

Πιστοποιήσεις

Η IntraConn προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, σε όλες τις πιθανές πτυχές: αύξηση του μεριδίου της αγοράς, μείωση του κόστος, πιο αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι αναγκαίο να παρέχει ένα πλαίσιο ικανό να παρακολουθεί και να βελτιώνει τις επιδόσεις στον τομέα της δραστηριότητας. Η IntraConn είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001.

IntraConn

ISO 9001

Το ISO 9001 είναι από τα πιο καταξιωμένα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας αυτή τη στιγμή, καθώς χρησιμοποιείται από σχεδόν ένα εκατομμύριο οργανισμούς σε περισσότερες από 160 χώρες, και θέτει το πρότυπο όχι μόνο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και τα συστήματα διαχείρισης εν γένει. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων, ενώ πληρούνται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με ένα προϊόν.

IntraConn

ISO 14001

Το ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων, καθώς και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 14001 μπορεί να παράσχει διαβεβαίωση στην διοίκηση και στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετρώνται και βελτιώνονται. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τις εταιρείες στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Rohs

RoHS

Τα προϊόντα της IntraConn είναι επίσης συμβατά με το πρότυπο RoHS και ως εκ τούτου υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές και εκτεταμένη τεκμηρίωση και έχουν περάσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές. Το πιστοποιητικό RoHS λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία RoHS 1 περιορίζει (με εξαιρέσεις) τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών στην κατασκευή των διαφόρων τύπων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.

Δίκτυο

Η ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας έχει αυξήσει σημαντικά το δίκτυο διανομής. Εκτός από ένα ευρύ δίκτυο στην Ελλάδα, η IntraConn έχει επίσης μια σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς οι σύνδεσμοί μας εξάγονται σε πολλές χώρες:

 • Γερμανία
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Τουρκία
 • Ισραήλ
 • Ινδία

Προϊόντα

Εύκαμπτοι Σύνδεσμοι Συσσωρευτών

Οι σύνδεσμοι της IntraConn παρέχουν εύκολη και γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χαμηλής αντίστασης με μέγιστη προστασία ενάντια στη διάβρωση. Οι σύνδεσμοί μας έχουν υποβληθεί σε εκτενείς ελέγχους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στο πεδίο εφαρμογής και είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι για τα ως τώρα αποτελέσματα. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να παράγουμε Βίδες, Εύκαμπτους Συνδέσμους Εξόδου και Άκαμπτους Συνδέσμους.


Press Room

2014 Ιουλ 10

Η IntraConn πέρασε με επιτυχία όλους τους απαραίτητους ελέγχους και απέκτησε τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και 14001. Τα εν λόγω Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός πλαισίου επιτήρησης και βελτίωσης των επιδόσεων στον τομέα δραστηριότητας, καθώς και για τη συνδρομή στη συνεχή βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.